Online in beroep tegen boete
Weggebruikers die het oneens zijn met een verkeersboete kunnen vanaf vandaag per computer, online beroep aantekenen. Ook kunnen ze gratis de flitsfoto van hun overtreding bekijken als die beschikbaar is. dat zegt Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, in een gesprek met De Telegraaf. “Met deze nieuwe methode van in beroep gaan bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie wordt een heleboel administratieve rompslomp overbodig en weten weggebruikers sneller of hun bezwaar kans maakt. In het verleden duurde dat soms een paar maanden, dat wordt nu al verkort tot weken.”

Service
“We zijn klaar voor de toekomst en moderniseren onze service naar het publiek met een digitaal loket waar we de burger hulpmiddelen bieden om zijn recht te halen”, zegt Bolhaar. “Dit is weer een stap naar een volledige digitalisering van onze dienstverlening. Ik begrijp ook wel dat het vervelend is als er een bekeuring in de brievenbus valt. Helemaal als je denkt dat het onterecht is. maar daar spelen we nu wel op in. Om met de belastingdienst te spreken: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”

De voorzitter van het college van procureurs-generaal zegt dat burgers niet moeten denken dat de kans op kwijtschelding van de boete ook groter wordt. Van een grotere kans op kwijtschelding van de boete is geen sprake, aldus OM-baas Bolhaar. “De reden waarom een overtreding wel of niet wordt bestraft verandert niet. Wel kunnen er omstandigheden zijn die het billijken dat de beslissing anders genomen wordt.”

Om dat te bepleiten, mogen weggebruikers ook aanvullend bewijsmateriaal toevoegen. “Bijvoorbeeld een foto, die digitaal meegestuurd kan worden. Maar door eerst een aantal vragen te doorlopen, kan men direct zien of het sowieso kans van slagen heeft om in beroep te gaan.” De OM-baas zegt dat jaarlijks zo’n tien miljoen verkeersboetes worden uitgedeeld en dat zo’n 450.000 mensen een beroepszaak beginnen. “Ik wil niemand ontmoedigen, maar slechts in een half procent van de gevallen wordt een goede reden gegeven, zodat de boete niet betaald hoeft te worden.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die een gehandicaptenparkeerkaart had liggen, die door de agent over het hoofd is gezien. Bolhaar: “Wanneer je dat 100% kunt aantonen, wordt de boete ongedaan gemaakt.”

Bron: De Telegraaf door Gijsbert Termaat