Naast dat u op het tijdstip, dat het u schikt, informatie kunt verkrijgen over uw lopende dossiers is het ook mogelijk nieuwe opdrachten online aan te leveren. Met behulp van onderstaande checklist kunt u online een opdracht aan ons doorgeven.

Hoe levert u uw vordering aan?
U verstrekt ons (kopieën, per fax, e-mail of post) het volgende:

– De betreffende factu(u)r(en), overeenkomst(en) en/of orderbevestiging(en), etc.;
– Alle verzonden herinneringen, aanmaningen e.d.;
– Eventuele notities van telefonische betalingsafspraken e.d.;
– Ingebrekestelling, die een uiterste betalingstermijn en een uitdrukkelijke waarschuwing aan de
debiteur voor de kosten moet bevatten;
– Uittreksel Kamer van Koophandel (laatst gewijzigde);
– Uw algemene leveringsvoorwaarden;
– NAW-gegevens van de debiteur.

Indien u als particulier handelt, ontvangen wij graag aanvullend de volgende gegevens:
– Uw volledige (voor)namen;
– Uw woonadres of adres waar u te bereiken bent;
– Uw bankrekeningnummer;
– Uw Telefoon- / faxnummer;
– Een brief waarin u schuldenaar nog 14 dagen de tijd geeft om de vordering te voldoen. Bij non-betaling geeft u de vordering over 14 dagen uit handen aan Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit. Vermeld in deze brief tevens de hoogte van de incassokosten. Deze kunt u hier berekenen. Een voorbeeld van deze brief kunnen wij ook aan u verstrekken. Vergeet NIET om de benodigde stukken via onderstaand formulier te uploaden. Indien u geen JPG of PDF bestanden
heeft kunt u deze ook aan ons mailen (info@bouwhuis-smit.nl) of faxen 0229-271972.

Voorna(a)m(en)
Tussenvoegsel(s)

Achternaam
Aanhef
dhr.mevr.

Bedrijfsnaam
Inschrijvingsnummer KVKAdres
Postcode

Woon-/vestigingsplaats
Bankrekeningnummer

Ten name van
Telefoonnummer

Faxnummer
Mobiele nummer

Uw email (verplicht)
Website

Vordering op debiteur (€)
Voorna(a)m(en) debiteur

Tussenvoegsel(s) debiteur
Achternaam debiteur

Adres debiteur
Postcode debiteur

Woon-/Vestigingsplaats debiteur
Telefoonnummer debiteur

Mobiele nummer debiteur
E-mail debiteur

Opmerkingen

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
Ja

Voeg de overeenkomst, facturen, herinneringen en gevoerde correspondentie toe als PDF of JPG-bestand.

Neem onderstaande code over
captcha