‘Kwaliteit en MVO zijn voor ons de absolute norm’

Vandaag de dag is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk thema. De bedrijfsvisie van Bouwhuis & Smit is echter al sinds de oprichting van onze onderneming gebaseerd op een respectvolle omgang met mensen en de omgeving. Wij geloven in het leveren van een goed product onder de cruciale voorwaarde dat wij met menselijke maat zaken doen en maatschappelijk betrokken ondernemen. Onlangs werd ons deurwaarderskantoor hiervoor bekroond met zowel de ISO 9001 als de MVO ISO 26000 Certificering!

‘Kwaliteit is voor ons de absolute norm’
Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit bestaat uit ruim vijfentwintig medewerkers die vanuit één locatie in Hoorn werkzaam zijn op meerdere afdelingen. Een afdeling behartigt CJIB zaken en er zijn afdelingen voor incasso, huurzaken en losse opdrachten van onder meer advocaten, incassobureaus en notarissen. De organisatie is gestart in 1995 en bestaat in zijn huidige vorm sinds 2005. Kwaliteit staat bij Bouwhuis & Smit hoog in het vaandel. Onlangs ontving Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit het ISO 9001 certificaat. Een absolute mijlpaal! ISO 9001 is dé internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en geeft de eisen weer voor een systeem dat door Bouwhuis & Smit wordt gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen.

‘Wij waarborgen ons kwaliteitsbeleid richting onze opdrachtgevers’
Hier liggen zowel de eisen van de opdrachtgever als de wet- en regelgeving aan ten grondslag. Het kwaliteitssysteem werd ontwikkeld met ondersteuning van een extern adviseur. Hierin zijn de KBvG (Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders) Normen voor Kwaliteit en de normen ISO 9001:2008 geïntegreerd. De gehanteerde kwaliteitsdocumentatie is compact en toegesneden op de organisatie binnen Bouwhuis & Smit. Het kwaliteitssysteem op haar beurt is met heldere processen, ondersteund door een passend digitaal systeem, goed geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. De KPI’s (key performance indicators) zijn helder benoemd en worden strikt bewaakt. Met het certificaat waarborgen wij ons kwaliteitsbeleid richting onze opdrachtgevers. Wij worden hierbij gemonitord door TÜV Nederland.

‘Duurzaamheid en MVO behoren tot ons DNA
Onlangs ontving Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit tevens het MVO ISO 26000 Certificaat. De fenomenen duurzaamheid en MVO behoren tot ons DNA. Voor alle aandachtsgebieden, variërend in uiteenlopende milieu- en sociale aspecten, hebben wij de nodige acties ondernomen en beleidsmaatregelen binnen onze organisatie geïmplementeerd. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te monitoren, voeren wij een breed MVO beleid alsmede een strikt milieu- en kwaliteitsbeleid.

‘Wij werken continu aan het verduurzamen van ons inkoopproces’
Wij werken met verantwoorde materialen. Al onze uitingen worden op papier met het FSC keurmerk gedrukt met milieuvriendelijke inktsoorten. We werken continu aan het verbeteren van het eigen inkoopproces. Ook als het gaat om inkoop van bijvoorbeeld (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk. Zo wordt bij iedere nieuwe leverancier geïnformeerd naar zijn of haar activiteiten met betrekking tot MVO en er wordt een milieu- en/of sociaal keurmerk opgevraagd.

‘Bouwhuis & Smit investeert in een gezonde, sociale werkomgeving’
Mensen zijn voor ieder bedrijf goud waard. Daarom koesteren wij ook het ‘People’ aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wanneer mensen goed in hun vel zitten, gaat het goed met een bedrijf. Niet omgekeerd. Daarom investeren wij in een gezonde, sociale werkomgeving. Het constant bevorderen van onze onderlinge communicatie, teamgeest, inspiratie en ontwikkeling van competenties en talenten van onze individuele werknemers, speelt hierbij een belangrijke rol.

 ‘Wij voeren een strikt milieubeleid’
Ook het voeren van een strikt milieubeleid heeft binnen onze bedrijfsvoering een hoge prioriteit. Zo scheiden wij ons afval, gaan wij zuinig om met schaarse energiebronnen en maken wij gebruik van schone vervoersmiddelen.