Verantwoord incasseren met Social Responsible Credit Management

Samen met een aantal kantoren die hun visie, kennis en ervaring inbrengen, ontwikkelt Adviesbureau Aqturion een norm voor verantwoord ondernemen als gerechtsdeurwaarderskantoor. Bouwhuis & Smit is een van de vooruitstrevende kantoren die deel uitmaakt van de kopgroep.

Met de deelnemers aan de kopgroep worden ook opdrachtgevers en ketenpartners bezocht om hun ideeën over verantwoord incasseren te bespreken en zo mogelijk een plaats te geven binnen SRCM. Naar verwachting ontvangen wij de certificering als een van de eerste kantoren, in de zomer van 2019.

Uitgangspunten
De SRCM norm wordt ontwikkeld op basis van diverse uitgangspunten. Namelijk: transparantie, een brede MVO norm, balans in het normenkader voor alle belanghebbenden en inrichting met volwassenheidsniveaus. De uitgangspunten ten aanzien van de audit en certificering zijn: transparantie, onafhankelijke audits en het onderbrengen van de norm en uitgifte van certificering door een onafhankelijk orgaan.